O Kancelariach

Kancelarie zapewniają kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Łukasz Hołowiński

radca prawny

 

 

Ukończyłem studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W 2003 roku rozpocząłem aplikację sądową, którą ukończyłem pomyślnie zdając w 2005 roku egzamin sędziowski. W dniu 1 marca 2006 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych i rozpocząłem obsługę przedsiębiorców – zarówno osób fizycznych jak również prawnych.

 

Opierając się na swojej wiedzy i dotychczasowym doświadczeniu zajmuję się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych takich jak spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby fizyczne. Prowadzę sprawy o charakterze formalno – organizacyjnym, sprawy związane z przedmiotem działalności firmy (prawo gospodarcze) oraz sprawy pracownicze.

 

Szczególne doświadczenie posiadam w dziedzinie jaką jest szeroko rozumiane prawo cywilne, prawo handlowe oraz prawo pracy. Od początku działalności prowadzę obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz stowarzyszeń począwszy od ich formalnego tworzenia, przez prowadzenie postępowań rejestrowych i następną ich obsługę prawną.

 

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie zamówień publicznych. Prowadzę doradztwo prawne w zakresie problematyki organizowania i uczestnictwa w przetargach prowadzonych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

 

Zajmuję się ponadto kompleksową windykacją należności od dłużników na etapie przedsądowym i sądowym.

 

 

 

 

 

Michał Szczukocki

radca prawny

 

 

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2011 r. W latach 2012-2014 odbywałem aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w trakcie której zdobywałem doświadczenie współpracując z warszawskimi kancelariami adwokackimi. Z sukcesem przeprowadziłem kilkadziesiąt spraw sądowych z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

 

W 2015 r. wpisany zostałem na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Specjalizuję się w prawie pracy, w szczególności z zakresu rozwiązania stosunku pracy, jak również w prawie handlowym, prawie zobowiązań, w szczególności z zakresu odszkodowań komunikacyjnych i windykacji należności, oraz w prawie administracyjnym.

 

 

Posługuję się językiem angielskim i szwedzkim.

 

Usługi

Usługi świadczone przez Kancelarie są wszechstronne i całościowe. Angażujemy się w szerokie spektrum wielu działań począwszy na doradztwie prawnym, poprzez uczestnictwo w negocjacjach zarówno na gruncie biznesowym jak i prywatnym, opracowywanie i opiniowanie pism i umów, aż po zastępstwo procesowe i kompleksową obsługę prawną przedsięwzięć biznesowych. Usługi świadczymy w ramach wielu dziedzin takich jak:

 

 • prawo pracy,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo cywilne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne,
 • prawo handlowe,
 • prawo administracyjne,
 • windykacja należności,
 • zamówienia publiczne,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • inne dziedziny.

 

 

Kontakt

Kancelarie Radców Prawnych Łukasz Hołowiński, Michał Szczukocki

 

Radca Prawny Michał Szczukocki

tel. 665 876 875
e-mail: michal.szczukocki@vp.pl

ul. Warszawska 250/101 lok 21, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Radca Prawny Łukasz Hołowiński

tel. 691 684 119

e-mail: kancelaria.lh@wp.pl
ul. Mazowiecka 36A, 08-110 Siedlce